Phần mềm

Phần mềm quản lý nhà in là một sản phẩm phần mềm độc quyền được cung cấp bởi viti.shop. Luôn quan tâm đến sự hài lòng của khách hàng chính là phương châm kinh doanh và nó quyết định đến thương hiệu và uy tín của viti.shop.

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Website quảng bá thông tin doanh nghiệp

Thiết kế một trang web ấn tượng để khách hàng yêu mến doanh nghiệp của bạn với chi phí tiết kiệm.
6.000.000,00 ₫

Website thương mại điện tử

Thiết kế một trang web thương mại điện tử ấn tượng với nhiều tính năng độc đáo để bán được nhiều hàng hơn.
12.000.000,00 ₫

Cho thuê máy chủ ảo

Tại sao phải đầu tư hàng trăm triệu cho máy chủ? Một máy chủ ảo với sức mạnh phù hợp với yêu cầu của bạn nhưng chi phí đầu tư là bằng 0. Chỉ phải trả tiền thuê hàng tháng rất thấp so với tự đầu tư.
500.000,00 ₫ trên 1 tháng