Điều kiện sử dụng

Chào mừng bạn mua sắm tại viti.shop!

Chúc bạn mua sắm vui vẻ và nhận được nhiều ưu đãi.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
 
1. Khi bạn truy cập vào website www.viti.shop có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản này. Website có quyền thay đổi, chỉnh sửa, cập nhật sản phẩm hoặc xóa thông tin bất kỳ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực và được hiển thị trên website mà không cần báo trước. Và khi bạn tiếp tục sử dụng website trong trường hợp có thay đổi nghĩa là bạn đã chấp nhận sự thay đổi đó.
 
2. Các sản phẩm, tin tức, video hay mã nguồn cũng như phần mềm cơ bản đều là tài sản của website: www.viti.shop và nghiêm cấm bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào dù đã đăng ký hay chưa đăng ký sao chép dưới mọi hình thức.
 
- Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ nội dung nào của website với mục đích thương mại và nhân danh đối tác thứ ba để thực hiện hành vi trái pháp luật.
 
QUYỀN PHÁP LÝ
 
1. Website đã đăng ký kinh doanh và được pháp luật bảo vệ theo quy định tại các điều khoản của Luật Thương mại điện tử. 
2. Trong mọi trường hợp, chúng tôi có quyền khiếu nại và được Luật pháp công nhận theo quy định.
 
QUYỀN SỞ HỮU VÀ ĐIỀU HÀNH
 
Website: www.viti.shop thuộc quyền sở hữu và điều hành bởi vitishop.
 
QUY ĐỊNH VỀ HỢP TÁC & ĐỐI TÁC
 
Tất cả các đối tác của viti.shop phải tuân thủ đầy đủ các thủ tục và quy định. Cam kết về việc sử dụng tất cả nội dung liên quan và được coi là tài sản thuộc website www.viti.shop. Nghiêm cấm hành vi chuyển nhượng, mua bán, trao đổi cho người khác sử dụng khi không được sự cho phép bởi vitishop.
 
Trân trọng cảm ơn,