Công tử Bạc Liêu

70.000,00 ₫
Cuốn sách mô tả một cách rõ ràng về chân dung và cuộc đời "công tử Bạc Liêu"- cái tên nổi tiếng khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Được bán bởi viti shop trực tiếp tại website viti.shop.
Nhà cung cấp: Vitishop

Tác giả: Nguyên Hùng

Nhà xuất bản Công an nhân dân

Xuất bản năm 2016

Tác phẩm sẽ giúp các bạn hiểu Công Tử Bạc Liêu chính là sản phẩm của chế độ thực dân khi người Pháp sang xâm chiếm nước ta và bắt đầu khai thác Nam Kỳ, chia thành vú sữa trắng là cao su miền Đông và vú sữa vàng là lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long.
Giai cấp địa chủ thu tóm gần hết tài sản đất đai và trở nên giàu có rồi họ cho con sang Pháp ăn học. Các sinh viên này chia 2 loại, 1 là đỗ đạt thành kỹ sư, bác sĩ, luật sư và có tri thức, 2 là loại ăn chơi trác táng trở thành dân cậu giống như công tử Bạc Liêu.